Nieuwe kansen in CAB-gebouw

Het CAB gebouw waarin dB’s al 14 jaar is gehuisvest gaat de komende jaren herontwikkeld worden. In de plannen is veel ruimte bestemd voor creatives, sport en gezond eten. dB’s …